Sport-zajímavosti-zábava

Kuriozity/vynálezy

Větrná farma

Využití energie větru není žádnou novinkou. Pouze to nebyla taková monstra hyzdící krajinu a obtěžující obyvatele hlukem, jak se to stává dnes. Příklad je vidět na obrázku z 90. let 19. stol. To bylo v době, kdy využití elektrické energie bylo ještě v plenkách. Proto se tehdy energie větru ještě nepřeváděla na energii elektrickou, ale využívala se přímo energie mechanická. Samočinně se natáčející větrné kolo otáčelo svislým hřídelem zvedeným do budovy, kde se pomocí kuželového soukolí otáčel tzv. transmisní hřídel. To byl hřídel, na kterém byly upevněny řemenice pro pohon všech strojů v budově (např. vlevo  dole je řezačka na tzv. řezanku, vpravo šrotovník na šrot). Co však dělal dělal zemědělec, když vítr nefoukal a hospodářská zvířata měla hlad?