Sport-zajímavosti-zábava

Fascinující stavby

Výšková budova Taipei 101 v Číně

Již dlouhou dobu můžeme na světě sledovat závody ve stavbě výškových budov. Mít na svém území nejvyšší budovu na světě se pro každý stát stalo prestižní záležitostí. Je však otázkou, nakolik mají takové závody smysl - náklady na každou takovou jakkoli užitečnou stavbu vždy přesahují užitek.
Téměř každá výšková budova slouží jako televizní vysílač. A právě tady nastává problém - jak vlastně změřit její výšku? Má se za nejvyšší bod považovat úroveň nejvyššího podlaží, špička budovy anebo vrchol antény?
Nejvyšší stavbou na světě je stožár televizního vysílače v Severní Dakotě, který dosahuje výšky 629 m. Ten se ale většinou do hodnocení nezahrnuje, protože stavba není trvale využívána.
Budeme-li měřit výšku i s anténou, je nejvyšší budovou Sears Tower - vrchol televizních antén je 528 m nad zemí, střechu má ve výšce 442 m. Neuvažujeme-li anténu, pak je nejvyšší Taipei 101 v Číně na ostrově Taiwan, jejíž špička se nachází ve výšce 508 m. Konstrukce střechy je ve výšce 448 m.
Budova se začala stavět v roce 1999 a byla dokončena v říjnu 2004. Oficiální otevření se konalo 1. 7. 2003. Má celkem 101 pater, od čehož je odvozen název. Poslední patro je přibližně 60 m pod špičkou. Jedná se o budovu s nejvýše položeným obydleným poschodím. Nahoru vedou dvoupatrové výtahy vybavené protiotřesovou ochranou a pojistným tlakovým brzdícím systémem. Jejich rychlost je asi 17 m/s. Každý výtah stál přibližně 2 milióny USD.
Budova stojí v místech s častými a silnými zemětřeseními. To provázelo už zahájení stavby v roce 1999. V roce 2002 došlo na staveništi v důsledku zemětřesení k pádu dvou jeřábů, což mělo za následek smrt pěti lidí. Po pečlivém přezkoumání se ve stavbě za 6 měsíců pokračovalo. Budova je nyní konstruována tak, aby odolala i tak silným zemětřesením, jaká se v této oblasti vyskytují za několik tisíc let. Náklady na stavbu dosáhly 1,5 miliardy EUR.

Taipei 101 má 4,7 m silnou základovou desku ze železobetonu. Ta je upevněna 550 pilíři 80 metrů hluboko ve skále. V 88. patře je instalováno zařízení tlumící výkyvy, které sestává ze 660 tun těžké koule z pozlacené oceli, která je zavěšena na 8 lanech o průměru 5 cm. Při otřesech začne kyvadlo v budově kmitat. Jedná se o největší stabilizátor na světě.
V budově sídlí Taipei Financial Center Corporation. 77 pater zabírají kanceláře, z toho 7 pater je určeno pro taiwanskou burzu cenných papírů, 3 patra jsou určena pro restaurace, v ostatních jsou zdravotnická zařízení, sportovní centra a obchodní dům. V kancelářích pracuje asi 10 000 zaměstnanců. V 89., 91. a 101. patře jsou vyhlídkové terasy. Kromě 101 pater nad zemí je zde dalších 5 pater je podzemních.

Při návrhu stavby se vycházelo ze tvaru bambusového kmene, který je v čínské kultuře symbolem mládí a dlouhověkosti. Stavba je každých osm podlaží zúžená, čímž vytváří osm stupňů a strukturou tak připomíná bambus.