Sport-zajímavosti-zábava

Fascinující stavby

Stadion Superdome v New Orleansu

Už od počátku své existence člověk nemyslel jen na práci, ale i na oddech, kulturu a zábavu. Pro potřeby kulturního vyžití také vytvořil významné a architektonicky cenné stavby.
Stadion Superdome v Lousianě v centru města New Orleans je největší krytý stadion na světě. Jedná se vlastně o obrovskou mnohoúčelovou budovu z betonu a z oceli s největší kopulí na světě. Slouží nejen ke sportovním akcím (americkému fotbalu, baseballu, basketbalu, tenisu), ale i ke koncertům, divadelním představením, výstavám i politickým shromážděním. Je vlastně jakýmsi centrem společenského dění.
Projekt stavby vznikl už v roce 1967 a roku 1972 byla stavba zahájena. Místo pro stadion bylo vybráno vzhledem k dobré dálniční dostupnosti a obrovským parkovacím plochám v okolí. Budova je vysoká jako 26 poschoďový dům, plocha střechy je 4 ha. Kupole má průměr 207 m, její výška ve středu je 83 m. Kapacita stadionu je 75 000 sedících diváků. Tato kapacita se může pružně snížit o 15 000 míst, protože různé sporty žádají různou hrací plochu i mají jiné požadavky na hlediště.
Stavbu podpírá 2 100 betonových sloupů. Ty jsou zapuštěny téměř 50 m do skály. Ve výšce asi 50 m leží na sloupech ocelový prstenec, který podpírá střechu. Kupole má konstrukci z oceli. Na ocelový rám stěn a střechu se spotřebovalo 2 320 tun oceli. Během stavby kupoli podpíralo 37 provizorních věží s hydraulickým zvedákem. Teprve když byla kupole hotova, byla spuštěna na prstenec. Kostru kupole tvoří 12 radiálních žeber, která se rozbíhají ze středu. Četné další vzpěry vytvářejí celkový dojem briliantu. Povrch tvoří milimetrový ocelový plech a 2,5 cm silná vrstva polyuretanová pěny, na které je nastříkaná vrstva plastu. Tak se vytvořila krytina beze spojů a zároveň s dobrou tepelnou rozpínavostí. Prstenec je podepřen spojem, který také umožňuje pohyb, který je za normálních okolností do 20 cm. Při stavbě se myslelo i na to, aby nebyla přetížena městská kanalizace při dešti a tak je odtok vody ze střechy regulován. Stavba musela být také přizpůsobena častému výskytu hurikánů v oblasti. Pokusy na modelu prokázaly, že stadion vydrží nepřetržitý vítr o síle 241 km/h a větrné poryvy o síle 321 km/h.
Dole je parkoviště pro 5 000 aut, nad ním jsou kanceláře a nad těmi se nachází sjezdová hala. Uprostřed kupole je spuštěn závěsný televizní panel a na něm je 6 obrovských obrazovek o rozměrech 6,7 x 8 m, zvuková aparatura a osvětlení.
Celkové náklady na stavbu dosáhly 173 miliónů dolarů. Prvních 10 let provozu si sice vyžádalo další výdaj téměř 100 miliónů, ale přínos stadionu vysoce převyšuje náklady.
Stavba byla dokončena v roce 1975 a od té doby tento gigant pochopitelně nepřitahuje jen návštěvníky sportovních soutěží, výstav a koncertů, ale je atrakcí sám o sobě.