Sport-zajímavosti-zábava

Fascinující stavby

Šikmá věž v Pise

Stavba, která jako by vzdorovala gravitaci: údajné dějiště fyzikálního experimentu Galilea Galileiho.

Známá Šikmá věž v Pise (Torre Pendente) je zvonicí (Campanile) chrámu v Pise a patří k nádhernému komplexu sestávajícímu z chrámu, zvonice, baptisteria a hřbitova. Kdyby Šikmá věž stála rovně jako jiné věže. zůstala by její sláva pravděpodobné omezena jen na okruh několika architektů a historiků. Díky strukturální chybě se však stala známou v celém světě.

Věž je vysoká 55 metrů a nápis poznamenává, že stavba byla započata v roce 1174. Protože však kalendář v Pise předbíhal konvenční datování o rok, je skutečným datem počátku stavby rok 1173. Architekty byli Bonnuno Pisano a Wilhelm voň Innsbruck, ale oba se dokončení své práce už nedožili. Věž ostatně až do druhé poloviny 14. století neměla zvláštní prostor pro zvony.

Mnozí se domnívají, že šikmá poloha byla od samého počátku naplánována tak říkajíc jako odvážná demonstrace architektonické zručnosti. Tato teorie není příliš věrohodná. Mnohem pravděpodobnější je, že architekti věděli, že jí stavějí na extrémně nejistém podkladu, a proto do svých plánů zakalkulovali možnost mírného nachýlení. Když věž vidíme dnes a při zdolávání 294 schodů zakusíme jedinečnou a matoucí zkušenost, že máme pocit, jako bychom byli taženi k jedné straně, lze se vlastně jen divit, že vůbec ještě stojí. Každým rokem se úhel naklonění zvětšuje a strach z budoucnosti vzrůstá. Na počátku 20. století byla vychýlena od kolmice 4,30 metru; v současnosti činí odklon 4,60 metru, a teprve nedávno bylo shromážděno větší množství finančních prostředků na hledání řešení dřív, než bude pozdě.

Šikmá věž má kruhový půdorys a vzpíná se do výše v deseti poschodích (včetně prostoru pro zvony). Šest centrálních poschodí je obklopeno ozdobnými slepými arkádami, které byly možná ovlivněny byzantskou nebo islámskou architekturou. Otázka islámského vlivu je zajímavá i proto, že dodnes není jasné, zda myšlenka postavit při křestanských chrámech zvonici samostatně byla inspirována minarety muslimského světa, nebo zda minarety, z nichž muezzin svolává věřící k modlitbě, se vyvinuly z campanily.

Šikmá věž v Pise byla zřízena jako zvonice chrámu, s jehož stavbou se začalo o sto let dříve. Bylo to po úspěšné námořní bitvě Pisanů proti Sara-cénům u Palerma roku 1063. Architektonický styl se stal známý jako románsko-pisánský stavební sloh. Ve ztvárnění vnější zdi, která je obložena střídavé červeným a bílým mramorem, je islámský vliv opět patrný. Podél přízemí byly na Čelní straně zhotoveny arkády a na horní části se nachází několik řad arkád nad sebou, jejichž rozméry se postupně zmenšují a které tvoří konstrukci štítu. Chrám s centrální a křížovou lodí byl později rozšířen a má vnitřek bohatě vyzdobený ornamenty.


 

V roce 1564 se v Pise narodil Galileo Galilei. Napsal, že Šikmou věž v Pise použil projeden ze svých experimentů. Volně pouštěl z věže předměty, aby dokázal, že rychlost pádu není závislá na váze padajícího předmětu. Není pochyb, že Galilei tuto teorii zkoušel. Méně jisté však je, zda to opravdu prováděl na Šikmé věži. Ideálnější podmínky pro takové experimenty než Šikmou věž v Pise však nemohl najít.