Sport-zajímavosti-zábava

Fascinující stavby

Ropná plošina Statfjord B

Ropa je surovina, která měla a má pro lidstvo klíčový význam. Je nezbytná ve všech odvětvích průmyslu, její cena určuje ceny ostatních průmyslových produktů. Kvůli ovládnutí ropných nalezišť se vedou války.
Ze začátku se ropa používala k mazání kol, jako základ lakýrnických prostředků, ke svícení a topení. Prudký růst spotřeby byl zaznamenán s rozvojem automobilismu. Ropa se těží hlubinnými vrty na souši anebo z mořského dna, kde se využívá vrtných věží. Tento způsob těžby je technicky neobyčejně náročný a drahý. Jedná se i o práci v obtížných podmínkách.
Ropná plošina Statfjord B byla postavena v letech 1978 - 1981 a je jedním z největších a nejtěžších objektů, kterými dokázal člověk pohnout. Leží v Severním moři 180 km západně od Songefjordu a 185 km severovýchodně od Shetlandských ostrovů. Protože je stavba daleko od břehů a ponořena ve vodě, nebudí pozornost veřejnosti a je prakticky neznámá. Přesto se jedná o jeden z největších kolosů vytvořených člověkem.
Tato obří plošina stojí na mořském dně svou vlastní vahou. Základna sestává ze 24 železobetonových buněk a nad nimi jsou čtyři duté betonové věže. Ty vyčnívají nad hladinu, dvě z nich jsou určeny k vrtům, jedna slouží k provozu čerpadel a rozvodu potrubí a v jedné jsou umístěna čerpadla a zařízení ke kontrole zátěžové vody. Na nich je namontována ocelová konstrukce se zařízením pro vrty. Zde je také sedmiposchoďový hotel pro 200 dělníků, kanceláře, rafinerie a letiště pro vrtulníky.
Na stavbu věží bylo použito přes 837 000 tun železobetonu, ocelová konstrukce nad hladinou má hmotnost 40 641 tun. Ode dna až k vrcholu má celá stavba 271 m a je tedy jen o 30 m nižší než Eiffelova věž, je však 115 krát těžší. Je dvojnásobně vyšší než obdivovaná Cheopsova pyramida a několikanásobně těžší než největší válečné letadlové lodě.
Stavba základny a plošiny probíhala odděleně a obě části byly smontovány až na moři. Provést takovouto operaci, navíc ještě na moři, bylo pochopitelně krajně obtížné. Po této 37 hodin trvající operaci byla do zátěžových buněk napuštěna voda a stavba klesla na dno.
Plošina stojí ve vertikální poloze s přesností zlomku stupně. Největší vlny a vítr, jaké se v dané oblasti vyskytují, vychýlí plošinu maximálně o centimetr.
Z vrtů se zde vytěží přibližně 180 000 barelů ropy denně (1 barel = 159 litrů). Zásobníky ropy tvoří 20 buněk v základně stavby a jejich kapacita je 2 milióny barelů. Do tankeru je možno z plošiny přečerpat až 50 000 barelů za hodinu. Celá stavba stála 1,84 miliard dolarů.