Sport-zajímavosti-zábava

Fascinující stavby

Pražský hrad

Pražský hrad - sídelní objekt českých knížat, králů a prezidentů. Co do historického významu pro české země, soupeřit s ním mohou snad jen Vyšehrad a Karlštejn, ačkoliv i je Pražský hrad po této stránce předčí. Z řady skvostů, které Pražský hrad návštěvníkům nabízí a díky nimž byl zařazen do fondu světového kulturního dědictví UNESCO, působí jako světová rarita největší z hradních „kostelů“ – katedrála sv. Víta: kapli takového rozsahu a uměleckého provedení nelze patrně nalézt na žádném jiném evropském hradě. Vladislavský sál v královském paláci Pražského hradu je největším pozdně gotickým sálem v zemích střední Evropy.

Historie objektu:
Počátky Pražského hradu jsou dokonale přikryty závojem dávnověku. První zpráva o něm, zaznamenaná v zápisu saského kronikáře Widukida z doby okolo r. 968, se vztahuje k výpravě krále Jindřicha I. proti Čechům r. 929; Pražský hrad je při této příležitosti označen jako „urbs Bohemiorum“, tj. hrad Čechů. Badatelské úsilí - pokračování zde

Popis objektu:
Jistým unikátem Pražského hradu je, že ačkoliv prošel za svoji více než 1.100 let dlouhou historii nesčíselným množstvím přestaveb, zachoval si strukturu přemyslovského hradiště z 9., respektive 10. století. Areál půdorysu dlouhého, úzkého lichoběžníku zaplnil temeno ostrožny, která na jihu pozvolna klesá k nábřeží Vltavy a na severu - pokračování zde

Hrad Pražský hrad - letecký pohled na část areálu hradu