Sport-zajímavosti-zábava

Fascinující stavby

Most Golden Gate v San Franciscu

Jedním z nejdelších a také nejznámějších visutých mostů na světě je Golden Gate přes stejnojmenný záliv a spojuje San Francisco s Oaklandem. Není jen dopravní komunikací, ale i symbolem města San Francisca a turistickou atrakcí. Jedná se o most staršího data - o jeho stavbě bylo rozhodnuto v roce 1930 a byl postaven v letech 1933 - 1937. Do provozu byl slavnostně uveden 27. 5. 1937 za účasti prezidenta Roosevelta.
Při stavbě bylo nutno vzít v úvahu častá zemětřesení v oblasti, ale i bouřlivé přílivy a odlivy. Nejobtížnější byla stavba základů pro jižní mostní pilíř. Pracovalo se z vlečných člunů za přílivu i odlivu. Po dostavení pilířů bylo nutno namontovat 2 drátěná lana. Tato montáž se prováděla z visutých lávek. Stavba si vyžádala mnoho obětí na životech.
Most má rozpětí 1280 m, celková délka je 2737 m. Má dvě nosná lana, každé má průměr 92 cm a skládá se ze 27 572 pramenů. Každý pilíř nese zátěž 95 000 tun, kotevní kvádry jsou vystaveny zatížení 28 500 tun v tahu. Ocelové pylony se skládají z několika tisíc snýtovaných malých ocelových krabic. Věže dosahují výšky 227,4 m nad mořem.
Most byl ze začátku natřen oranžovou barvou, která zlepšuje viditelnost mostu v častých mlhách v oblasti. Za mlhavého počasí se však tato barva rozkládá na elementy, které poškozují životní prostředí. Z toho důvodu se výzkumníci snaží nalézt neškodné složení barvy, ovšem zatím bez úspěchu. Části mostu byly proto na přechodnou dobu natřeny šedou barvou.
Stavbu mostu vedl inženýr Joseph Strauss, jeho poradce byl architekt Irving Morrow. Projekt byl financován půjčkami ve výši 35 miliónů dolarů. Denně přejede přes most přes 120 000 aut, což způsobuje obrovské znečištění ovzduší a hluk.
V 80. letech 20. století byla do mostu namontována čidla, která hlásí pohyb konstrukce vyvolaný zemětřesením.