Sport-zajímavosti-zábava

Fascinující stavby

Moskevské metro

S rozvojem průmyslu a obchodu se stala naprosto nezbytou součástí každodenního života doprava. Bez přepravy osob a zboží není myslitelný jakýkoli pokrok a dnešní život vůbec. Proto věnujeme několik dílů našeho seriálu významným dopravním komunikacím a stavbám.
Moskva má třetí největší síť metra na světě. O stavbě podzemní dráhy se v Moskvě začalo uvažovat už v období feudalismu, tehdy ale spíš šlo o možnosti výstavby okružní trasy s tunely ve více zastavěných částech. Práce započaly až v roce 1932 a první část, vybudovaná metodou výkopů hloubených z povrchu o délce 12 km byla slavnostně otevřena 15. 5. 1935.
Za 2. světové války sloužilo 25 km dokončených tratí jako protiletecké kryty, podobně jako tunely podzemní dráhy v Londýně. Výstavba pokračovala i za války a první hloubkový tunel byl otevřen v roce 1943. Další tratě byly raženy v hloubce 30 - 49 m, což je více než u nejhlubších londýnských tunelů.

Moskevské metro sice není největším metrem na světě co se týče celkové délky tratí, tím je metro v New Yorku, nejstarším metrem je zase metro londýnské, ale moskevské je ze všech nejvytíženější. Přepraví denně 8 - 9 miliónů cestujících, tj. ročně přibližně 3 miliardy (!!!). Délka tratí je celkem 269 km, ovšem stále se staví další trasy. Má více než 160 stanic, z toho více než 50 je jich přestupních. Moskevské metro je také ze všech nejkrásnější. Proslulo výzdobou stanic a pocitem vzdušnosti, který navozují. Některé stanice krášlí mramorové obklady či bohaté štukování, lustry a nástěnné malby. Přepychové mramorové obložení je skutečně unikátní.

Přestože ročně přepraví přes 3 miliardy cestujících a patří tak mezi nejrušnější dopravní systémy světa, je zároveň i jedním z nejčistších. Odpadky a sprejerství jsou zde jen vzácností.
Po kliknutí se zvětší
Schéma moskevského metra  (po kliknutí se zvětší)