Sport-zajímavosti-zábava

Fascinující stavby

Mořská bariéra u nizozemského pobřeží

V Nizozemí jsou místa, která se nacházejí v záporné nadmořské výšce. Po staletí se zde člověk snažil zachránit před mořem zemědělskou půdu a zabránit záplavám pomocí náspů. Teprve v roce 1986 zde však byla postavena mořská bariéra, na které se pracovalo od roku 1958. Plán předpokládal změnit celé jihozápadní pobřeží, zároveň ale zachovat přístup k moři, zejména byla žádoucí dostupnost přístavů Rotterdam a Antverpy. Začala se stavět série přehrad a vlnolamů s plavebními komorami a výpustěmi.
Začínalo se s menšími stavbami a jak se získávaly zkušenosti, přecházelo se k větším projektům. Celý systém zahrnuje 5 velkých přehrad, 5 přehrad menších, dále pak zpevnění náspů podél cesty New Waterway k Rotterdamu, cesty Západní Scheldt k Antverpám a dva velké mosty.
Výška přehrad je asi o metr větší než výška hladiny záplav v roce 1953. Tehdy oblast postihly katastrofální záplavy, které si vyžádaly 1835 životů a bylo při nich zatopeno asi 160 000 ha půdy.
Velkým problémem při stavbě bylo vymílání základů mořskou vodou a také konečné uzavření přehrady. Asi nejnáročnější bylo přehrazení Východního Scheldtu bariérou dlouhou přes 8 km. Přitom navíc došlo ke sporům mezi zastánci a odpůrci tohoto přehrazení. Odpůrci argumentovali narušením životního prostředí, neboť uzavřením oblasti by došlo k narušení přirozené líhně ryb v Severním moři a místa, kde se houfuje ptactvo. Zastánci stavby upřednostňovali ochranu před záplavami a zlepšení podmínek zemědělství.
Po dlouhých studiích byl schválen návrh, aby přehrady fungovaly jako vrata, která budou po většinu času uzavřena a jen v případě nutnosti budou uzavřena. I přes protesty techniků se vláda rozhodla vyhovět požadavkům ekologů.
Konstrukci hráze tvoří 65 prefabrikovaných betonových pilířů, mezi kterými je instalováno 62 posuvných ocelových vrat o tloušťce 5 m a šířce 39 m. Jejich výška je od 23,5 do 47 m a hmotnost se pohybuje od 300 do 500 t. Každý z pilířů je vysoký jako 12patrový dům a má hmotnost přes 18 000 t. Stavba každého trvala 1,5 roku a na všechny dohromady se spotřebovalo přes 450 000 krychlových metrů betonu. Pilíře pro vrata stojí na dně moře na základových matracích, které mají za úkol tlumit změnu tlaku vody. Vrata jsou umístěna mezi hlavními přítokovými kanály na Východním Scheldtu, ostatní hrazení je skutečná přehrada.
Když jsou vrata otevřena, rozdíl mezi přílivem a odlivem je za bariérou na 3 původní úrovně a přirozené životní prostředí se zde zachová. Otevření a zavření vrat trvá asi hodinu. Zavírají se však jen při velkém nebezpečí a slouží hlavně k regulaci protékajícího množství vody.
Náklady a stavbu dosáhly 2,4 miliardy dolarů.