Sport-zajímavosti-zábava

Fascinující stavby

Hydroelektrárna Tři soutěsky v Číně

Největší přehrada a nejvýkonnější elektrárna na světě je v současnosti hydroelektrárna Itaipu DAM, ležící na brazilsko-paraguayských hranicích na řece Paraná.
I tento gigant však zanedlouho bude předstižen výkonnější vodní elektrárnou Tři soutěsky v Číně u města I-čchang ve střední Číně přes řeku Jang-c-tiang - třetí nejdelší řeku světa.
Myšlenka přehradit tento veletok pochází už z roku 1919 - v oblasti se vyskytují katastrofální záplavy, které si pokaždé vyžádají mnoho obětí. Odhaduje se, že v minulém století zde zahynulo asi 300 000 lidí.
Výstavba byla rozdělena do tří fází. Přehrada se začala budovat v roce 1993. Nejdříve bylo nutno odvést řeku do umělého řečiště. K tomu bylo třeba vyhloubit 200 m hluboké umělé koryto. Bylo také nutno přestěhovat asi 2 milióny lidí. Tyto práce skončily v roce 1997.

Druhá fáze probíhala v letech1998 - 2003. Do elektrárny bylo instalováno 26 turbín. Přehradní nádrž se naplnila do výšky 135 m. Na stavbu hráze bylo použito přes 27 miliónu krychlových metrů cementu a 280 000 tun kovu. Tohoto roku také začala elektrárna vyrábět elektřinu - pět turbín poskytlo výkon 5,5 GW. Také byla uvedena do provozu zdymadla pro lodě. Splavnost je zajištěna systémem pěti plavebních komor, která svou velikostí nemají obdoby.

Třetí fáze probíhá od roku 2004 a má být dokončena v roce 2009. Na podzim 2006 bude vodní hladina zvýšena na 156 m a po úplném dokončení na 175 m. Hráz bude ve výšce 185 m, délka bude 1700 m na vrcholu, včetně bočních hrází 2333 m. Nejvyšší rozdíl hladin má být 113 m. Objem nádrže bude asi 40 miliard krychlových metrů, jezero bude po napuštění 650 km dlouhé a bude mít plochu přes 1000 km čtverečních. V elektrárně bude fungovat 26 turbín o celkovém výkonu 18,2 GW (některé zdroje uvádějí 22,4 GW). Tento výkon odpovídá 10% spotřeby nejlidnatějšího státu světa. Pro srovnání - hydroelektrárna Itaipu DAM poskytuje maximální výkon 12,6 GW.
Celkové náklady na stavbu se odhadují na 70 miliard dolarů.
Proti stavbě se však vyskytly i protesty - je argumentováno vyhynutím některých živočišných druhů, zničením okolní krajiny, zatopením řady památek a nutností vystěhování mnoha lidí z oblasti.
Na jedné straně je skutečností, že stavba je zásadním zásahem do krajiny a přinese změnu klimatu a s tím spojená negativa. Čína ovšem v současnosti vyrábí mnoho energie v tepelných elektrárnách, které mají na životní prostředí negativní vliv. Uvedení hydroelektrárny do provozu proto znamená výrazné snížení znečišťování životního prostředí. Přehrada také přinese práci několika tisícům lidí. Kritici rovněž uvádějí, jak negativní vliv má na obyvatelstvo nutnost jejich přesídlení do jiných oblastí. Pro přesídlence je však pochopitelně zajištěno jiné ubytování a odškodnění. Přehrada navíc zabrání rozsáhlým záplavám, které by lidské příbytky zničily a zachrání tak životy mnoha lidem.
Různí křiklouni neustále hovoří o "megalománii". Kdyby však taková stavba stála v USA, označili by ji divem techniky. Jde o to, že se měří dvojím metrem. Články o tomto vodním díle často vyúsťují v napadání Číny, země, která se svobodně vydala jinou cestou než by si tito rádobykritici přáli. Na projektu se také podílí spousta zahraničních firem - profitovat na "megalomanském" projektu jim pochopitelně nevadí.