Sport-zajímavosti-zábava

Fascinující stavby

Hydroelektrárna Itaipu DAM

Naprosto běžnou součástí našeho života se stala elektrická energie. Dnešní člověk je na ní nesmírně závislý a bez elektřiny si už ani život neumí představit. Bez ní by nedosáhl současné úrovně, byla by těžko představitelná jakákoli průmyslová výroba i chod běžných domácností. Prvořadým a aktuálním úkolem, před kterým lidstvo stojí, je pokrýt stále se zvyšující spotřebu elektrické energie. Proto jsme věnovali začátek našeho nového seriálu právě tomuto problému.
Největší a nejvýkonnější elektrárna na světě je vodní elektrárna Itaipu DAM, ležící na brazilsko-paraguayských hranicích na řece Paraná. Tato stavba dodává energii oběma zemím a společnost ITAIPU Binacional, která ji vlastní, má statut nadnárodní společnosti - nepatří ani jednomu státu. Stavba byla zahájena v roce 1975 a trvala do roku 1982, elektrickou energii začala dodávat od roku 1984, pracovalo na ní přibližně 30 000 zaměstnanců a stála 11 miliard dolarů.
Obdivuhodná je samotná přehrada i elektrárna. Přehradní hráz má výšku 196 m a délku 7,76 km. Přehradní jezero je 170 km dlouhé a hloubka je přibližně 100 m. Jezero obsahuje 29 miliard tun vody a zabírá 1 350 km čtverečních.
V hrázi se nachází 18 francisových turbín, jejichž celkový výkon je 13 320 MW. Hydroelektrárna vyrobila v roce 2000 93,4 TWh elektrické energie a stačí tak pokrýt spotřebu 95% Paraguaye a asi čtvrtiny Brazílie, která patří k největším státům světa.
Na toto gigantické dílo je pochopitelně společnost vlastnící elektrárnu náležitě hrdá. Do objektu se pořádají zdarma četné exkurze a návštěvník zde může kromě prohlídky seznámit i s celou historií díla a dozvědět se mnoho o stavbě samotné. Máte-li zájem, ptejte se na informacích ve městě Foz d o Iguacu.
Tato obří stavba bude ale pravděpodobně co do velikosti a výkonu překonána, neboť ještě větší vodní elektrárna se plánuje v Rusku na řece Tungusce.
Elektrárna Itaipu DAM