Sport-zajímavosti-zábava

Fascinující stavby

Akvadukt Pont du Gard

Základním předpokladem pro život je voda a pravidelné zásobování vodou a její doprava je naprostou nutností pro dobrou životní úroveň. Už od starověku člověk usiloval usnadnit si její přepravu k lidským příbytkům a k tomuto účelu začal budovat akvadukty.
Nejimpozantnějším a také největším akvaduktem své doby byl nepochybně Pont du Gard v Provence v jižní Francii. Pochází z doby Římské říše - byl postaven před 2000 lety. Jedná se o dílo nejen prospěšné, ale rovněž úchvatné architektonickým mistrovstvím jeho stavitelů. Směle jej lze nazvat divem antiky. Tato stavba se dochovala v prakticky funkčním stavu až do dneška.
Akvadukt přiváděl vodu od pramenu Eure do studní v Nimes, tedy do vzdálenosti 48 km. Pozoruhodné je, že výškový rozdíl mezi pramenem a studní je jen 17 m, což svědčí o skutečně vynikajících propočtech celého systému.
Součástí akvaduktu je mohutný, třípatrový most přes řeku Gard. Je 275 m dlouhý, 49 m vysoký a v nejvyšší části 3 m široký. Skládá se ze tří řad oblouků - arkád. Bloky kamene jsou do sebe vsazeny s milimetrovou přesností a není použito žádného spojovacího materiálu.
V době římské říše mělo město Nimes přibližně 50 000 obyvatel. Akvadukt byl schopen zásobovat každého obyvatele asi 400 litry vody denně.

Most je nyní cílem turistů a je jednou z nejnavštěvovanějších památek ve Francii. V roce 1985 byl zařazen mezi památky UNESCO. Ročně jej navštíví více než 2 milióny turistů.